Schuivende visstanden

Schuivende visstanden

Sport- en beroepsvissers signaleren al enige jaren dat de visstand in Nederland aan het
veranderen is. Sinds de invoering van de KRW is ten behoeve van deze richtlijn de visstand
regelmatig bemonsterd. De resultaten maken een eerste landelijke analyse van de
ontwikkeling van visstanden mogelijk.

Trends in de ontwikkelingen van de visstand in de rijkswateren worden sinds 1966 door
IMARES gedocumenteerd. In de regionale wateren werden echter geen systematische
visstandbemonsteringen uitgevoerd. De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft daarin verandering
gebracht. Dit omdat vis één van de vier biologische kwaliteitselementen is waarmee de
ecologische toestand van ons oppervlaktewater kan worden beoordeeld.

Lees het hele artikel:schuivende visstanden

Geef een reactie