Toegankelijkheid windmolenparken nog onzeker

Toegankelijkheid windmolenparken nog onzeker

Het is nog onzeker wanneer en onder welke voorwaarden de windmolenparken voor de kust worden opengesteld voor sportvissers. Sportvisserij Nederland is momenteel met de energiesector en het Ministerie van Economische Zaken in onderhandeling over de precieze voorwaarden waaronder medegebruik door de sportvisserij wordt toegestaan.

Autheur :Sportvisserij Nederland – Sportvisserij Nederland
Copyright sportvisserijnederland.nl

Lees meer : Toegankelijkheid windmolenparken nog onzeker

Geef een reactie